logo programu laboratoria przyszłości 
        
 
 
 
 
   
     
 
             
 
   
 
 
 
 Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Nasza szkoła oceniona wysoko i bardzo wysoko! Drukuj

 

   W dniach 1 - 9.12.2014 r. w naszej szkole odbyła się ewaluacja problemowa dotycząca następujących wymagań:

 

1. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

2. Promowana jest wartość edukacji.

 

   Ewaluacji zewnętrznej danej placówki dokonuje zespół wizytatorów. Całe badanie dzieli się na trzy etapy. W pierwszym wizytatorzy ds. ewaluacji ustalają, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, harmonogram badania, dostosowując go do planu lekcji. Zapoznają się z dokumentami dostarczonymi przez dyrekcję, ale też np. ze stroną www czy innymi materiałami informacyjnymi dotyczącymi danej placówki. Wszystko po to, aby zebrać jak najwięcej danych pomocnych w opracowaniu pytań, które będą zadawane w trakcie badania. W badaniu ewaluacyjnym bierze udział nie tylko dyrekcja szkoły. Wizytatorzy spotykają się też z nauczycielami i innymi pracownikami placówki, uczniami i ich rodzicami, a także przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą - partnerami szkoły. 

  Kolejny etap ewaluacji to praca w szkole. Wizytatorzy rozmawiają i przeprowadzają ankiety wśród reprezentantów różnych grup szkolnej społeczności. Warto dodać, że te badania są w pełni anonimowe. Ankiety wypełniane są za pośrednictwem platformy internetowej. W spotkaniach z nauczycielami, pracownikami, rodzicami, uczniami i przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą nie uczestniczy dyrektor placówki. Wizytatorzy prowadzą też obserwacje lekcji.

  Potem następuje etap analizy zebranych danych. Na ich podstawie powstaje raport z ewaluacji placówki. Jego wstępna wersja jest przedstawiana dyrektorowi i członkom rady pedagogicznej szkoły, którzy mogą zgłosić swoje uwagi. Dopiero potem opracowywany jest ostateczny raport, który trafia m.in. do kuratorium i do władz samorządowych. Zostaje też udostępniony w Internecie.

   Poniżej można pobrać raport z ewaluacji problemowej przeprowadzonej w naszej szkole, w którym określono stopień spełniania przez szkołę powyższych wymagań na wysoki i bardzo wysoki.

 

raport z ewaluacji problemowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku