logo programu laboratoria przyszłości 
        
 
 
 
 
   
     
 
             
 
   
 
 
 
 Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Ogólnopolska Konferencja "AUTYZM - ZROZUM I POZWÓL MI ŻYĆ". Drukuj

 

   14 marca w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "AUTYZM- ZROZUM I POZWÓL MI ŻYĆ" poświęcona wymianie poglądów i doświadczeń, propagowaniu i rozpowszechnianiu wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum Autyzmu oraz okazaniu solidarności i wsparcia rodzinom osób autystycznych. Konferencja skierowana była do nauczycieli, lekarzy, terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, studentów, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką edukacji i stymulacji osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Przybyło ponad 250 osób z całej Polski.
Spotkanie zostało podzielone na trzy części. Pierwsza dotyczyła doświadczeń i postaw rodzicielskich wobec dziecka z dysfunkcją i swoje wzruszające prezentacje przedstawiły mamy dzieci autystycznych. Pani Emilia Świderska opowiedziała o założonym w naszej szkole Klubie rodziców- Autyzm Help JiM prezentując niezwykłe materiały filmowe. Pani Danuta Grodzicka przedstawiła własne doświadczenia z autystycznym synkiem, obecnie 9-letnim Kamilem. Obydwie mamy zostały nagrodzone gromkimi brawami.

   Druga część konferencji poświęcona była rozwojowym i edukacyjnym perspektywom pracy z dzieckiem autystycznym. W tej części naszą szkołę, na specjalne zaproszenie płockiego Klubu Rodziców Autyzm Help Jim reprezentowała pani Edyta Paradowska, nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny i terapeuta pedagogiczny. Korzystając z prezentacji multimedialnej opowiedziała ona o pracy z dziećmi autystycznymi w swojej klasie integracyjnej. O wczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju dziecka z autyzmem opowiedziała mgr Anna Sobocińska, dyrektor PPP w Sierpcu, a o sytuacji ucznia z całościowymi zaburzeniami rozwoju na etapie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- mgr. Karolina Madalińska, oligofrenopedagog i terapeuta systemowy z Centrum Terapii z Łodzi. Stosowane w terapii plany aktywności w edukacji osób z autyzmem przedstawiła mgr Aldona Klekowicka, pedagog specjalny z P P-P Nr 1 w Płocku. O edukacji uczniów z autyzmem w OS-W Nr 1 w Płocku opowiedział mgr Bogusław Kaczkowski prezentując dwa filmy.

   Trzecia część konferencji poświęcona została funkcjonowaniu psychologicznemu dzieci z autyzmem. Świat zmysłów dziecka z Autyzmem interesująco przedstawiła mgr Sylwia Gątarek, terapeuta integracji sensorycznej i pedagog specjalny Amicus Płock współpracujący z Klubem rodziców Autyzm Help JiM w naszej szkole. O zachowaniach niepożądanych u dzieci z autyzmem opowiedziała mgr Dorota Błażejczyk- Glowacka, pedagog specjalny, logopeda i wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w W-wie. Metody terapii z uwzględnieniem behawioralnej zrelacjonowała mgr Julita Siemiątkowska z ODIS w W-wie, a o specyfice funkcjonowania dziecka w sferze poznawczej opowiedziała dr Jolanta Kociuba z UMCS w Lublinie. Konferencji towarzyszyła wystawa pomocy i materiałów dydaktycznych.