Edukacja przez ruch Drukuj

 

   W auli Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku 19 marca odbyło się XI spotkanie metodyczne nauczycieli – opiekunów praktyk pedagogicznych. Naszą szkołę reprezentowały panie Edyta Paradowska i Małgorzata Gomułka. Tematyka spotkania obejmowała: znaczenie aktywności ruchowej w rozwoju psychofizycznym dziecka, walory i zastosowanie metod opartych na aktywności ruchowej oraz możliwości realizacji innowacyjnych metod przez studentów podczas praktyk. Pani Małgorzata Gomułka przedstawiła prezentację „Edukacja przez ruch w nauczaniu elementarnym w świetle doświadczeń nauczyciela opiekuna praktyk”. Dobrze, że nasza szkoła, jako szkoła praktyk, mogła zaprezentować się na tym spotkaniu, a nauczycielki mogły podzielić się swoimi doświadczeniami.