plan lekcji kl.5s- wych. p. Barbara Gasińska Drukuj
 
klasa 5s
wychowawca:  Barbara Gasińska
 
 godziny lekcyjne 
 poniedziałek 
wtorek 
środa 
czwartek 
piątek 
 1.
język polski (22A)
 język angielski (9D/2A)
  język polski (20A)
inform. gr.2 (3D)
 2.
język polski (22A)
religia (M)
 przyroda (7D)
religia (M)
historia (14A)
3.
WF
technika (7D)
muzyka (1D)
 plastyka (12D)
 przyroda (7D)
 4.
WF
WF
 WF WFjęzyk polski (22A)
 5.
język angielski (9D/2A)
WF WF WF matematyka (9A)
6.
matematyka (9A)
matematyka (9A)
 matematyka (9A)
 matematyka (9A)
język angielski (9D/2A)
 7.
godz. z wych. (3D)
przyroda (7D)
język polski (20A)
zaj. wyr. matematyka (9A)
 WF
  8.
inform. gr.1 (3D)
 WDŻ (7D)zaj. wyr. język polski (20A)
  WF
 

Godziny lekcyjne:

1.       8.00-8.45

4.       10.40-11.25

7.       13.40-14.25

2.       8.50-9.35

5.       11.45-12.30

8.       14.30-15.15

3.       9.45-10.30

6.       12.45-13.30

9.       15.20-16.05

Chór szkolny:
wtorek:  14.30-15.15 -  I grupa,   15.20-16.05- II grupa.