„Języki to nasza siła” to hasło tegorocznych obchodów Europejskiego Dnia Języków. Drukuj

 

   Europejski Dzień Języków to doskonała okazja, żeby uświadomić dzieciom, jak ważną rolę we współczesnym świecie odgrywa znajomość języków obcych i poprzez atrakcyjną formę obchodów zachęcić ich do nauki.

   W czasie obchodów Dnia Języków Obcych, uczniowie naszej szkoły mieli okazję oglądać różnorodne prezentacje multimedialne dotyczące najciekawszych miejsc w Londynie, musieli zmierzyć się z zadaniem z jakiego języka pochodzą następujące słowa: dżuma, hejnał, koncert, dżungla, firanka oraz połączyć  flagi z odpowiednim krajem europejskim. Najwięcej radości sprawiło zadanie pt: „Jak mówią zwierzęta za granicą”, to zadanie w którym uczniowie naśladowali odgłosy zwierząt z różnych krajów. Okazuje się  bowiem, że poszczególne zwierzęta mają inne odgłosy w różnych częściach świata. Uczniowie mieli również okazję zapoznać się z gazetami i czasopismami w języku angielskim.

   EDJ jest okazją do poznania ciekawostek na temat krajów anglojęzycznych. Uczniowie klasy 5b, w ramach zajęć innowacyjnych, obejrzeli przygotowany przez BBC "Przewodnik po 20 krajach świata". Nauczyli się podstawowych zwrotów w różnych językach oraz rozwiązywali różnorodne zagadki.

   Chętni uczniowie klas 4a, 4b, 5d, 6a i 6b przygotowali plakaty ilustrujące użycie języka obcego. Natomiast uczniowie klasy Ic w ramach innowacji na zajęciach brali udział w grach i zabawach językowych oraz przygotowywali projekty dotyczące EDJ. Efekty pracy wszystkich uczniów ozdobiły hol w segmencie D na drugim piętrze. Wystawę przygotowały panie: Joanna Jakubowska i Justyna Matusiak.