Konferencja „Profilaktyka Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach programu B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego” w naszej szkole! Drukuj

  

   28.09.2015 r. w naszej szkole odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnegoProfilaktyka Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach programu B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”, zorganizowana przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku i Delegaturę w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

   Ramowy program konferencji obejmował:
1.    Obowiązki szkoły w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do udziału w ruchu drogowym - KO
2.    Aktualny stan BRD w Polsce. Narodowy Program BRD na lata 2013 – 2020 – strategia poprawy - WORD
3.    Program Bezpieczni&Niechronieni – założenia, cele, realizacja programu. – Policja
4.    Realizacja programu B&N w rejonie działania MSCDN Wydział w Płocku. Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu B&N. Zasady uczestnictwa w programie, certyfikacja. - MSCDN
Uczniowie klas IV- VI przygotowali plakaty dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły i bezpiecznego zachowania na rowerze. Pierwszaki u nas też znają znaki i przygotowały dla uczestników konferencji specjalną gazetkę.
Krystian Wojtkowski z klasy Vc, Klaudia Kijek, Kamil Klugiewicz, Krzysztof Fuz z klasy Vd oraz Aleksander Legawiec z klasy VIc jeździli na rowerach doskonaląc technikę jazdy i znajomość znaków drogowych. Zebrani goście podziwiali nasze prace, jazdę, a także zapoznali się z założeniami programu B&N. 

 

   W roku szkolnym 2015/2016 w szkołach podstawowych i gimnazjalnych województwa mazowieckiego realizowany będzie program „B&N” czyli „B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”. Głównym organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.                  
    Partnerzy strategiczni to: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Mazowiecki Kurator Oświaty i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego czyli pieszych i rowerzystów na obszarze Mazowieckiego Garnizonu Policji. Program zawiera zbiór przedsięwzięć zmierzających do aktywizacji  społeczności szkolnych i lokalnych, realizowanych poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w obszarach edukacji i promocji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Nasze życie i bezpieczeństwo jest najważniejsze, wobec czego będziemy uczestniczyć w realizacji tego programu. Koordynatorami programu są panie - Barbara Gasińska i Iwona Szymańska.