Dzień Polskiego Państwa Podziemnego 2015 Drukuj

 

   Dzień Polskiego Państwa Podziemnego jest świętem państwowym, obchodzonym co roku 27 września. Uchwalone zostało 11 września 1998 r. przez Sejm RP.
   27 września 1939 roku w oblężonej przez Niemców Warszawie gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz utworzył wraz z grupą oficerów WP Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną organizację wojskową, mającą kontynuować walkę przeciwko obydwu okupantom. 4 grudnia 1939 roku gen. Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej z siedzibą w Paryżu jako organizację wojskową o charakterze apolitycznym i ogólnonarodowym. 14 lutego 1942 roku generał Władysław Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową.

   Jak co roku, z okazji tego święta gościliśmy w murach naszej szkoły kombatantów. W spotkaniu wzięły udział klasy VIc i Vc. Uczniowie przywitali szanownych gości wierszami i piosenką. Następnie kombatanci odpowiadali na szereg pytań dotyczących ich przeżyć z czasów wojny. Szczególnie interesujące były odpowiedzi gości na temat ich wrażeń i wspomnień dotyczących pierwszych dni wojny oraz działalności w różnych formacjach wojskowych.

   Uczniowie wysłuchali relacji świadków historii z niezwykłym przejęciem. Tę interesującą lekcję historii przygotowała pani Renata Wojtycka.