plan lekcji kl.7s- wych. p. Cezariusz Raczkowski Drukuj

 

klasa 7s
wychowawca: Cezariusz  Raczkowski 

 godziny lekcyjne 
 poniedziałek 
wtorek 
środa 
czwartek 
piątek 
 1.

 kolo matem.(10A)

j. niemiecki gr.1 (17A)
matematyka (10A)j. niemiecki (17A)/ informatyka (3D)
j. niemiecki gr.2 (17A)
2.
matematyka (10A)język polski (9A)chemia (14D)język angielski (2A/3A)geografia (4D)
 3.
język polski (18A)
matematyka (10A)język polski (14D)matematyka (10A)biologia (6D)
 4.
historia (14A)
godz. z wych. (14D)
język angielski (2A/3A)religia (7A)
język polski (14A)
 5.
WF
biologia (6D)historia (6D) fizyka (14D)WF
6.
WFjęzyk angielski (2A/3A) 
inform. (3D)/j.niemiecki (17A)
doradztwo zawodowe (1D)WF
7.
geografia (4D)
fizyka (14D)plastyka ()12D
język polski (17A)religia (7A)
8.
chemia (14D)
WF (2 godz. do 16.00)
WF (2 godz.)
WF (2 godz.)
muzyka (1D)
  

Godziny lekcyjne:

1.       8.00-8.45

4.       10.40-11.25

7.       13.40-14.25

2.       8.50-9.35

5.       11.45-12.30

8.       14.30-15.15

3.       9.45-10.30

6.       12.45-13.30

9.       15.20-16.05

Chór szkolny:
wtorek:  14.30-15.15 -  I grupa,   15.20-16.05- II grupa.