XXXVII Rajd „Ciżemka” Drukuj

 

   Członkowie i sympatycy SKKT- PTTK „Wojażer” zdobyli  II miejsce w XXXVII Rajdzie „Ciżemka” zorganizowanym przez Oddział Miejski PTTK w Płocku i SKKT- PTTK „Małachowianka”. Wędrując ulicami Płocka wykonywali wiele interesujących zadań, które pozwoliły  na lepsze poznanie tego pięknego miasta. Rozwiązywali test dotyczący wiedzy o Płocku.  Liczyli herby miasta na ogrodzeniu Wzgórza Tumskiego oraz kasztanowce wzdłuż alejki od Małachowianki do pomnika Jakuba Chojnackiego. Zwiedzili dwie niezwykle ciekawe wystawy w całkowicie odmienionym, dzięki dotacji unijnej, Spichlerzu-  jedną  poświęconą  sztuce Dalekiego Wschodu, drugą kulturze ludowej Mazowsza.  Rajd zakończył się degustacją pysznych pączków w gościnnej Małachowiance.  

   Opiekę nad  uczniami sprawowały opiekunki SKKT- PTTK „Wojażer”- pani Monika Czyżewska i pani  Agnieszka Kochanowska- Matuszewska.