Posiadamy Certyfikat Bezpiecznej Placówki Oświatowej! Drukuj

 

   21 października 2015 roku Instytut Badania Marki przyznał naszej placówce certyfikat Bezpiecznej Placówki Oświatowej. Jesteśmy, oprócz SP6, drugą szkołą w Płocku mogącą poszczycić się takim certyfikatem.

   W liście p. Marty Pawłowskiej - koordynatora projektu, skierowanym do nas czytamy:

   "Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w procesie ich kształcenia to jedno z najistotniejszych zadań, przed jakimi stoi każda jednostka dydaktyczna. Uhonorowaniem szczególnych osiągnięć w tym zakresie jest status Bezpieczna Placówka Oświatowa - stanowi on wyraz uznania dla jednostek edukacyjnych wobec ich wieloletniej bezwypadkowej działalności, jak również skuteczności działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i podopiecznych na swoim terenie oraz w bezpośrednim jego otoczeniu. Wyróżnienie prestiżowym statusem Bezpieczna Placówka Oświatowa jest zatem osiągnięciem szczególnym - otrzymują go jedynie nieliczne jednostki dydaktyczne, a potwierdzeniem jego nadania jest unikatowy Certyfikat. Jego uzyskanie to jednak nie tylko forma wyróżnienia się wśród lokalnych jednostek oświatowych - jest to także zobowiązanie na przyszłość, do dalszych starań nad zapewnieniem swoim podopiecznym bezpiecznych warunków nauki.

   Biorąc pod uwagę powyższe, z dumą przyznaję Państwa placówce Certyfikat Bezpieczna Placówka Oświatowa."

 

   Certfikat Bezpieczna Placówka Oświatowa