XXIX Ogólnopolskie Warsztaty "Mistrz i Uczeń" Drukuj

 

   Listopadowe 3-dniowe warsztaty "Mistrz - Uczeń" zorganizowane były przez MDK w Płocku. Gromadzą one pasjonatów, ludzi kreatywnych i pełnych pomysłów, pozwalają łączyć i wymieniać doświadczenia twórców z całej Polski. Przebiegają pod hasłem wspólnego działania i wspólnego tworzenia, które jednoczy mistrza i ucznia, nauczyciela i wychowanka.

  Uczennice naszej szkoły, chórzystki: Julia Staniszewska, Anna Poręba, Nikola Woja i Natalia Przybylińska wraz ze swoją nauczycielką p. Małgorzatą Podwójci uczestniczyły w warsztatach wokalnych pt. "Muzyka jest niebem z nutami zamiast gwiazd. Śpiew. Cisza. Słowo. Dźwięk". prowadzonych przez p. Annę Gadt - wokalistkę jazzową, pedagoga Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Zajęcia były ciekawym i bardzo pouczającym doświadczeniem dla naszych przyszłych artystek i ich nauczycielki. 

  Zwieńczeniem naszej trzydniowej pracy był koncert, na który zostali zaproszeni goście i rodzice uczestników zajęć.