1050 LAT CHRZTU POLSKI Drukuj

 

Wielki jubileusz 1050-lecia chrztu Polski uczciliśmy działaniem całej szkoły. Dodatkowym impulsem dotyczącym  sposobu obchodzenia rocznicy była inicjatywa „1050 minut czytania z Książnicą Płocką” dnia 14 kwietnia.

   Na holu pojawiły się tablice z ilustracjami i tekstami opowiadającymi o tym doniosłym wydarzeniu historycznym. Ekspozycja była wykorzystywana jako pomoc podczas lekcji.

   Żeby wszyscy uczniowie tego dnia poznawali historię naszego kraju, dzieci z klas pierwszych usłyszały  pogadankę na temat wydarzenia z roku 966. We wszystkich klasach starszych (począwszy od drugich) nauczyciele (lub uczniowie) czytali  teksty następujące: Maria Dzierżanowska: Dzieje ojczyste. Podręcznik do nauki na klasę I i II, wydany w 1916 r (ze zbiorów E. i T. Zbrzeznych), rozdział  pt „Mieczysław I”. Kazimierz Szymeczko: Historia Polski w opowieściach. Opowiadanie pt.”Chrzest”. Walery Przyborowski: Lelum – Polelum. Powieść historyczna z X wieku, rozdział pt. „Lelum – Polelum”. Karol Bunsch: Dzikowy skarb. Powieść historyczna z X wieku. T. I -  „Kuszenie Jordana”, T.II – „Chrzest”.  Jerzy Dowiat: Chrzest Polski – fragm.. rozdz. „Chrześcijaństwo wprowadza Piastów w ‘wielki świat’ Zachodu” (uczta Gerona), proponowana raczej uczniom klas 6. z uwagi na przebieg uczty. Korzystaliśmy też z tekstów nadesłanych przez Książnicę. Tekstów było niemało i nauczyciele mogli je odpowiednio dobierać.

   W dniu 14 IV odwiedził nas miły gość  – obserwator, przedstawicielka Książnicy, pani Alicja Charzyńska. Bardzo cenimy projekt Książnicy i chętnie się do jego realizacji włączyliśmy. Była to niezwykła okazją, żeby porozmawiać o naszej przeszłości, o odwadze i wielkości Polaków, a także pokazać uczniom, jak, poza lekcjami, poznawać historię kraju, ponieważ, jak w jednej z książek napisał Karol Bunsch: „Naród, który nie zna własnej przeszłości, jest jak człowiek, który stracił pamięć”.

   Dnia 14 kwietnia 2016 roku przez 1050 minut czytaliśmy na 1050 – lecie chrztu Polski! Było nas 663!

   Czytaliśmy, żeby pamiętać.