Obchodzimy Dzień Ziemi Drukuj

 

   W tym roku z inicjatywy nauczycielek przyrody w ramach obchodów Dnia Ziemi został zrealizowany w klasach 4-6 projekt: „Chrońmy nasze morze”. Celem projektu było rozwijanie wrażliwości ekologicznej i uświadomienie dzieciom, jak ważne pod względem przyrodniczym jest Morze Bałtyckie.

   Na lekcjach przyrody uczniowie wykonali prace plastyczne zgodne z hasłem tegorocznego Dnia Ziemi. Na matematyce oraz zajęciach komputerowych realizowali temat: „Bałtyk w liczbach”. Podczas tych zajęć obliczali min.: Ile waży woda w Bałtyku? Ile potrzeba cystern, by przewieź wodę z Bałtyku? Jaka jest powierzchnia i linia brzegowa Bałtyku? Na lekcjach języka polskiego uczniowie mieli okazję stworzyć utwór literacki pt. „Morze, nasze morze...”.

   Prace uczniów mogli wszyscy podziwiać na głównym holu szkoły, gdzie powstała wspaniała wystawa, podsumowująca projekt. Wszystkim uczniom oraz nauczycielom zaangażowanym w jego realizację dziękujemy.