Akademia z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Drukuj

  

   6 maja w naszej szkole odbyła się akademia z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To jedna z piękniejszych kart w historii naszego kraju.

   3 maja 1791 roku po wielogodzinnych  obradach posłowie troszczący się o losy ojczyzny, z  Hugo Kołłątajem, Stanisławem Staszicem, Ignacym Potockim i Stanisławem Małachowskim na czele przyjęli projekt ustawy, która następnie została podpisana przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. U schyłku XVIII wieku Polska zaczęła się budzić do nowego życia. Konstytucja 3 Maja zawierała podstawowe zasady ustroju Polski, zreformowanego na Sejmie Czteroletnim. Była pierwszą w Europie, a drugą na świecie sformułowaną na piśmie ustawą zasadniczą.

   Program artystyczny przygotowali uczniowie klas IVb i IVc pod opieką p. Ewy Wojtyckiej oraz chór pod kierunkiem p. Małgorzaty Podwójci. O oprawę plastyczną zadbały p. Ilona Borczuk i p. Agnieszka Elwertowska.