Dzień Edukacji Narodowej 2016 Drukuj

 

   14 października odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor Liliana Tomaszewska powitała przybyłych gości - wielkich Przyjaciół naszej szkoły. W swoim wystąpieniu przedstawiła rys historyczny obchodzonego święta i nawiązała do sukcesów uczniów, które są jednocześnie sukcesami ich nauczycieli. Wręczyła także Nagrody Dyrektora Szkoły 32 wyróżnionym nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. W tym miejscu miło nam donieść, że nasze sukcesy zostały również dostrzeżone na forum miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Troje nauczycieli, podczas uroczystych gali w Szkole Muzycznej zostanie uhonorowanych za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej: p. Urszula Kosińska - Nagrodą Prezydenta m. Płocka, p. Małgorzata Podwójci - Nagrodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty, p. wicedyrektor Aldona Fijałkowska - Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.

   Uroczystość była doskonałą okazją do podziękowań tym, którzy wspierają rozwój naszej placówki.

   Po części oficjalnej, specjalnie na tę okoliczność, uczniowie klas IIIe i IIIf  przygotowali krótki program artystyczny pt. „Dla nauczyciela”. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki, a uczniowie z klasy IIc przygotowane przez p. Małgorzatę Szulborską zagrali na dzwonkach utwór pt. „Panie Janie”.  Przedstawienie wspierał muzycznie chór pod kierunkiem p. Małgorzaty Podwójci i klasa taneczna IIg przygotowana przez p. Tomasza Kadylaka i p. Joannę Dobrogoszcz. Scenografię wykonały panie: Agnieszka Elwertowska, Ilona Borczuk i Katarzyna Kapela, o nagłośnienie uroczystości zadbał p. Robert Elwertowski. Przedstawienie przygotowały panie: Anna Adamkiewicz i Sylwia Pyrzak.

   Na zakończenie uroczystości uczniowie złożyli nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia i wręczyli słodkie upominki.

 

 

 

 

uroczystości miejskie w Szkole Muzycznej 19.10.2016   więcej zdjęć tu

 

 

uroczystości Kuratorium Oświaty w Szkole Muzycznej 25.10.2016   więcej zdjęć tu