XXX Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne "Mistrz i Uczeń" w MDK w Płocku. Drukuj

 

   Listopadowe warsztaty Mistrz - Uczeń dzięki bogatej ofercie gromadzą pasjonatów, ludzi kreatywnych i pełnych pomysłów, pozwalają łączyć i wymieniać doświadczenia twórców z całej Polski. Przebiegają pod hasłem wspólnego działania i wspólnego tworzenia, które jednoczy mistrza i ucznia, nauczyciela i wychowanka.
   W tym roku w warsztatach wokalnych pt. "Ja i mój własny głos w świecie rytmu i melodii" brały udział trzy chórzystki: Kinga Mróz, Julia Staniszewska i Maja Krzeszewska ze swoją nauczycielką muzyki i opiekunem chóru zarazem p. Małgorzatą Podwójci. Zajęcia prowadziła i udzielała cennych wskazówek dotyczących emisji głosu p. Anna Gadt -  kompozytorka i autorka tekstów, która poza dźwiękami i słowem poszukuje środków wyrazu przede wszystkim w barwie, ciszy i przestrzeni. Na zakończenie zajęć daliśmy krótki koncert. Były to dla nas bardzo pouczające i przydatne doświadczenia.