Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Drukuj
 

   W naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Motywem przewodnim było hasło "Niepełnosprawność nie jest barierą". Uczniowie i nauczyciele zaangażowali się w szerzenie idei tolerancji i integracji wśród całej społeczności szkolnej. Na godzinach wychowawczych rozmawiano o problemach osób niepełnosprawnych, ale także o  korzyściach płynących z pełnej integracji w życiu szkolnym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Powstały wzruszające prace plastyczne, które upowszechniały ideę tolerancji, otwartości i szacunku do drugiego człowieka.

   Koordynatorami akcji byli wszyscy nauczyciele wspomagający w klasach integracyjnych.

 

 

Fotoreportaż: Edyta Paradowska