Triumfujemy w konkursie plastycznym na "Najładniejsza kartkę świąteczną"! Drukuj

 

   12 grudnia uczestniczyliśmy w uroczystości rozdania nagród w XXIV Miejskim Konkursie Plastycznym na "Najładniejszą kartkę świąteczną". Na konkurs wpłynęło 829 prac z 48 placówek szkolnych i pozaszkolnych. Jury w składzie:
Iwona Markiewicz - plastyk, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki; Elżbieta Ciesielska-Zając - historyk sztuki; Robert Parzychowski - Grafik Miasta Płocka; Litosława Koper - dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku; Jacek Znyk - plastyk, koordynator konkursów plastycznych MDK postanowiło wyróżnić i nagrodzić kilku uczniów naszej szkoły:

   w kategorii 7-11 lat: nagroda dla Aleksandry Serafin i wyróżnienie dla Doroty Boryckiej (opiekun - p. Aneta Olszewska - świetlica), wyróżnienie dla Aleksandra Stelmacha kl.3d (opiekun - p. Joanna Skubiszewska);
   w kategorii 12-15 lat: nagroda dla Mai Marciniak kl.6c i wyróżnienie dla Macieja Nejmana kl.6c (opiekun - p. Małgorzata Podwójci).

    Laureatom i ich nauczycielom gratulujemy!