Warsztaty z gipsem w roli głównej to kreatywne tworzenie. Drukuj

 

   W marcu, czekając na przyjście wiosny, uczniowie klas I b, II f, III a, III b i III d wzięli udział w warsztatach gipsowych organizowanych przez „Kreatywną Edukację” z Kutna. Warsztaty gipsowe to forma edukacji pozwalająca na rozwijanie zdolności plastycznych, rozwijają sprawność manualną, orientację przestrzenną, uczą kreatywnego myślenia a także są alternatywą i pomysłem dla dalszych zajęć edukacyjnych. Dzieci podczas zajęć poznały cały proces powstania odlewów począwszy od przygotowania masy gipsowej po suche odlewy. Uczestnicy wykonali własnoręcznie 4 odlewy gipsowe, które po wyschnięciu malowały i zdobiły.