Projekt „Młodzi Artyści w poczekalni sztuki” Drukuj
 

   Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie realizowanym przez Polską Fundację Sportu i Kultury Oddział w Płocku. Już po raz trzeci uczestniczymy w projektach tej fundacji. Koordynatorem ze strony naszej szkoły jest Małgorzata Gomułka, ściśle współpracująca z Dyrektor Fundacji, Emilią Heljasińską – Schmidt. Celem projektu jest promowanie różnorodnej twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, rozbudzanie kreatywności, wiary we własne siły, zmierzanie się z innymi spojrzeniami i pomysłami na sztukę. Przestrzenią ekspozycyjną jest Green Gallery, znajdująca się na Dworcu Kolejowym w Płocku.

   W projekcie wzięli udział uczniowie z klas III – VI , którzy wykonali prace pod kierunkiem nauczycielek: Małgorzaty Podwójci, Małgorzaty Gomułki, Joanny Skubiszewskiej, Joanny Matuszak, Jolanty Czyżewskiej, Emilii Wiśniewskiej i Ilony Borczuk.

   Otwarcie wystawy pt. „Piękno, sztuka i nasza wyobraźnia” nastąpiło 28 kwietnia 2017 r. W uroczystości wzięła udział Pani dyrektor Zofia Jakubowska oraz uczniowie klas III a, III b i III d z wychowawczyniami. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach „Piękno i sztuka”, wykonywali i prezentowali wspólną pracę. Na koniec gospodarze obiektu poczęstowali małych gości słodyczami i owocami.

   Wystawa będzie czynna do 24 maja 2017 r. Zapraszamy!