„Chrońmy nasze góry” - obchody Dnia Ziemi 2017 Drukuj
 

   W tym roku, z inicjatywy nauczycielek przyrody, w kwietniu zrealizowano w klasach 4 - 6 projekt pod hasłem: „Chrońmy nasze góry”. Na lekcjach przyrody odbyły się pogadanki na temat konieczności ochrony unikalnej przyrody gór, a następnie uczniowie wykonali plakaty zgodne z tą tematyką. Na języku polskim dzieci tworzyły prace literackie pt: „Góry nasze góry ...”W ramach lekcji informatyki i matematyki dzieci rozwiązywały zadania, rysowały wykresy i diagramy zgodne z tematem: „Góry w liczbach”. Najlepsze prace wykonane przez uczniów w ramach tego projektu można podziwiać na głównym holu szkoły. Zapraszamy!