Programy profilaktyczne i bezpieczeństwo w naszej szkole Drukuj

   11 i 12 września pierwszoklasiści wzięli udział w pogadankach "Bezpieczna droga do i ze szkoły", zorganizowanych przez pedagoga szkolnego. Zajęcia prowadzili policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Płocku. Wpajali pierwszakom zasady prawidłowego poruszania się po drodze.
   16 i 17 września, w porozumieniu z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta oraz profilaktykami z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, szkolny pedagog zorganizował dla uczniów klas szóstych "Debatę". Program ten przeznaczony jest dla młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa i narkotykowa. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i narkotyków, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkania służyły przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji.
   18 i 19 września pedagog Anna Chruściel prowadziła i koordynowała program profilaktyczny "Cukierki", skierowany do uczniów klas drugich. Jego celem jest przybliżenie dzieciom podstawowych informacji dotyczących środków uzależniających, kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi, jak też rozwijanie postawy szacunku do osób mogących udzielić wsparcia w sytuacji zagrożenia. (AF)