Dbam o bezpieczeństwo! Drukuj

 

   26 września uczniowie klas 3d oraz 3c zaprosili kolegów z klas I- III na apel „Bezpieczeństwo w szkoły i w drodze do szkoły”. Piosenki, pouczające wiersze, scenki dramowe w sposób humorystyczny przybliżały dzieciom zasady przechodzenia przez jezdnię, kolory sygnalizacji świetlnej i ich znaczenie, poznawały zasady zachowania się na drodze. Wspólny śpiew piosenek utrwalał zdobytą wiedzę. Na koniec p. Bożena Koper przypomniała wszystkim uczniom o zasadach właściwego zachowania się podczas zajęć i przerw.

   Mamy nadzieję, że po apelu wszyscy zdobyli odpowiednią wiedzę dotyczącą zasad ruchu drogowego.