Zaproszenie do składania ofert Drukuj

Płock, dnia 06 listopada 2017 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku zaprasza do  składania ofert w ramach projektu „Lekki Plecak” na dostawę 120 sztuk tabletów wraz z oprogramowaniem i dodatkowymi kartami pamięci 16 GB oraz 4 sztuk mobilnych wózków ładujących. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia o wymaganych parametrach technicznych został określony w specyfikacjach stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 i 2.

Ogłoszenie

Zał.1.Specyfikacja techniczna tabletów

Zał.2.Specyfikacja techniczna mobilnych wózków ładujących

Zał.3 Formularz oferty

Zał.4 Wzór umowy

Dodatkowa informacja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty