Fundusze europejskie
 
 
 
 
 

Zaproszenie do składania ofert Drukuj

Płock, dnia 07 maja 2019 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Dostawa samochodu 17 – osobowego na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 w Płocku”.

Szczegóły dotyczące postępowania przetargowego w poniższych załącznikach:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia

Formularz ofertowy

Załączniki 

Projekt umowy

Zapytania i odpowiedzi dotyczące przetargu

Wniosek 

Oświadczenie   

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 28. 06. 2019 r. 

Wybór wykonawcy na dostawę.