logo programu laboratoria przyszłości 
        
 
 
 
 
   
     
 
             
 
   
 
 
 
 Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Drukuj

 

Rzecznik Praw Ucznia – p. Renata Cichocka

 

Kompetencje rzecznika praw ucznia

 

1. W szkole powołany jest rzecznik praw ucznia, by wspomagać przestrzeganie praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły.

2. Rzecznik praw ucznia jest powołany na drodze ogólnoszkolnych i demokratycznych wyborów. Organizacją wyborów rzecznika zajmuje się samorząd uczniowski.

3. Kadencja rzecznika praw ucznia trwa dwa lata. Funkcja ta może być pełniona przez nauczyciela dwie kadencje z rzędu.

4. Rzecznik praw ucznia może być odwołany przez samorząd uczniowski:

1)  na wniosek samorządu uczniowskiego;

2)  na wniosek samego rzecznika.

    5. Do zadań rzecznika praw ucznia należy w szczególności:

1) propagowanie praw ucznia i dziecka;

2) współpraca z samorządem uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia;

3) zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole.

6. Rzecznik podejmuje działania na wniosek ucznia, rodziców/opiekunów prawnych lub wychowawcy.

7. Jeżeli mediacje i interwencje rzecznika w określonym przypadku naruszania praw ucznia nie przynoszą efektu, rzecznik zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły. Zgromadzone przez rzecznika praw ucznia informacje dotyczące każdego zgłoszonego przypadku naruszania praw ucznia w szkole są poufne.