logo programu laboratoria przyszłości 
        
 
 
 
 
   
     
 
             
 
   
 
 
 
 Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w naszej szkole Drukuj

   8 i 12 grudnia obchodziliśmy w szkole Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

   8 grudnia odwiedzili nas fantastyczni goście.

   Pierwszym z nich była pani Patrycja Malinowska - niewidoma płocczanka, która wystąpiła z mini - recitalem i przepięknie zaśpiewała, wprowadzając nas w świąteczny nastrój. Pan Mariusz Umyszkiewicz - tłumacz języka migowego, opowiedział dzieciom o problemach osób niesłyszących i niemówiących oraz możliwościach porozumiewania się z nimi. Wspólnie ze swoim niesłyszącym kolegą, panem Łukaszem, przeprowadzili krótkie warsztaty z języka migowego dla społeczności szkolnej. Grupa teatralna OdNowa ze Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 w Płocku, pod kierunkiem pani Anny Bańki - Słowikowskiej, dostarczyła nam wielu wzruszeń przedstawieniem pt. "Kosmita". Nasi goście w bardzo sugestywny sposób pokazali, jak wyobcowana w społeczeństwie czuje się osoba z autyzmem. Na zakończenie spotkania panowie Stefan Dobaczewski i Marcin Niepogoda, zawodnicy Stowarzyszenia Integracyjnego Klubu Tenisa w Płocku, rozegrali pokazowy mecz tenisa na wózkach, czym wzbudzili zachwyt w oczach naszych wychowanków. Niektórzy z nich próbowali grać siedząc na wózku, co okazało się nie lada sztuką.

   Spotkanie zorganizowały panie Iwona Lewińska i Monika Czyżewska z pomocą koleżanek pracujących w klasach integracyjnych. Przepiękną dekorację wykonała pani Aneta Olszewska. O nagłośnienie zadbał pan Grzegorz Urbaczewski. Całe spotkanie uwieczniły na zdjęciach panie Diana Głoskowska i Joanna Kamińska.


   12 grudnia klasa integracyjna VIIa przygotowała dla klas V-VII przedstawienie szkolne pt. „Niepełnosprawność nie jest barierą”. Każdy uczeń w tym dniu był aktorem, który zachwycił publiczność twórczością artystyczną. Klasa VIIa przybliżyła rówieśnikom problemy osób niepełnosprawnych, u których występują ograniczenia spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej i psychicznej. Uczniowie zwrócili uwagę na potrzebę włączania osób o odmiennych możliwościach psycho - fizycznych w społeczne życie. VIIa udowodniła, że wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy mamy prawo do nauki i zabawy, do wolności i bezpieczeństwa, do swobody poruszania się, ochrony zdrowia, życia prywatnego, rodzinnego, szkolnego.
   Trzy występy uczniów pięknie podsumowały pani dyrektor Liliana Tomaszewska i pani wicedyrektor Aldona Fijałkowska chwaląc aktorów oraz całą społeczność szkolną za wzorową postawę ucznia naszej szkoły, który wie, że niepełnosprawność nie jest barierą.
   Dziękujemy za bajkową, zimową dekorację paniom: Agnieszce Elwertowskiej i Anecie Olszewskiej, za profesjonalną oprawę techniczną - p. Grzegorzowi Urbaczewskiemu, za kolorowe zdjęcia p. Dianie Głoskowskiej. Aktorów przygotowały panie: Małgorzata Lechowicz i Edyta Paradowska. Scenariusz dostosowała do potrzeb przedstawienia p. Edyta Paradowska na podstawie scenariusza p. Aliny Budzyńskiej pt. „Wszyscy jesteśmy tacy sami…”.