Nasza uczennica w finale ogólnopolskiego konkursu "Milion od Honorata" Drukuj

 

   W Zespole Szkół Technicznych nr 70 w Płocku odbył się finał ogólnopolskiego konkursu "Milion od Honorata" o życiu i działalności patriotycznej i apostolskiej błogosławionego Honorata Koźmińskiego na terenie zaboru rosyjskiego, organizowanego przez Zgromadzenie Sióstr Służek.

   Konkurs był dla trzech grup wiekowych - szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych. Nasza szkołę reprezentowała uczennica klasy VC, Anna Pawłowska, wyłoniona w eliminacjach szkolnych. Wprawdzie nie zdobyła nagrody ale na pewno wiele doświadczeń i wiedzy, gdyż program był bardzo bogaty. Wiedza uczestników sprawdzana była w dwóch etapach - I część multimedialna, a II część pisemna. W przerwie była możliwość obejrzenia wystawy zatytułowanej "Krzyż to księga życia, to droga jedyna. Bł Honorat Koźmiński w służbie Bogu, ludziom i Ojczyźnie"

   Po stresowych przeżyciach wszyscy udaliśmy się z wizytą do Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka S Małachowskiego, do szkoły w której o. Honorat, wówczas jeszcze Wacław, był uczniem i mając 16 lat zdobył maturę (najmłodszy maturzysta). Wysłuchaliśmy tam pieśni patriotycznych zaprezentowanych przez Szkolny Chór Minstrel oraz prelekcji o bł. Honoracie wygłoszonej przez dr Elżbietę Ciesielską - Zając. Po powrocie do Zespołu szkół Technicznych w szkolnej stołówce wszyscy posilili się obiadem. Następnie udaliśmy się do auli na ogłoszenie wyników, wręczenie nagród zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom upominków i dyplomów.

   To spotkanie było bogate nie tylko w wiedzę ale i w wartości. Przy tej okazji chcę ze swej strony podziękować nielicznym uczniom, którzy są chętni do udziału w konkursach organizowanych w ramach lekcji religii. S Ewa Martenka