Polska w historii i legendzie... Drukuj

 

   W styczniu w klasie IV C został ogłoszony konkurs historyczno-literacko-plastyczny "Polska w historii i legendzie" . Dzieci otrzymały regulamin konkursu i wykaz literatury.
   W ramach przedsięwzięcia należało przeczytać dwie powieści, literackie realizacje legendarnej przeszłości Polski, a także jedenaście opowiadań wybranych z tomu "Przez stulecia". Trzeba było również wykonać pracę plastyczną o tematyce związanej z którymś utworem i przygotować głosową interpretację wybranego fragmentu.
   W maju dzieci napisały test sprawdzający znajomość literatury i wykonały prace plastyczne, z których powstała piękna wystawa.
   5 czerwca odbył się finał konkursu, którego jurorkami były panie : Grażyna Borczuk i Małgorzata Podwójci. W obecności wychowawcy - pani Renaty Idzik, rodziców i zaproszonych nauczycieli każdy z uczestników konkursu wygłaszał fragment wybranego utworu.
   Punktacja z testu, ocena pracy plastycznej i prezentacji głosowej złożyły się na całkowity wynik w konkursie. Najlepszymi okazali się uczniowie : Michał Popiołek (I miejsce), Agnieszka Kaniok (II miejsce) i Aleksandra Skrobosz (III miejsce).
   Dzieci otrzymały dyplomy i piękne nagrody książkowe ufundowane przez dyrektora szkoły, panią Ewę Woźniak.
   Była to już piąta edycja tego konkursu organizowanego przez panią Elżbietę Zbrzezną w kolejnych klasach czwartych, która w ten sposób chce zachęcić dzieci do samodzielnego czytania książek spoza kanonu lektur a także poszerzyć pierwsze wyobrażenie o historii ojczystej kształtowane w klasie czwartej.