"Kulturalne Mazowsze" - czyli o słynnych mieszkańcach naszego regionu. Drukuj
alt

W grudniu i styczniu bieżacego roku ucznnice klay 7s: Natalia Krajewska, Julia Wiankowska i Julia Wojtycka pod opieką p. Ewy Wojtyckiej realizowały projekt edukacyjny w ramach "Konkursu Wiedzy o Mazowszu". Jego efektem była gra planszowa, podsumowująca zdobyte wiadomości na temat regionu. Swoimi spostrzeżeniami dziewczęta podzieliły się z pozostałymi uczniami naszej szkoły, prowadząc ciekawe zajęcia na temat swojej małej ojczyzny. W trakcie lekcji uczennice przybliżały koleżankom i kolegom najważniejsze fakty i ciekawostki związane z położeniem i historią regionu oraz sylwetkami sławnych Mazowszan. Sprawdzianem zdobytych wiadomości była gra planszowa "Kulturalne Mazowsze". Gracze, podzieleni na drużyny, pokonywali trasę, wykorzystując wcześnej przedstawione informacje. Taka forma zajęć bardzo spodobała się uczniom, którzy aktywnie uczestniczyli w zabawie. Na koniec podziękowali koleżankom za niecodzienną lekcję. Niektórzy przyznali nawet, że chętnie kupiliby sobie podobną grę do domu. Ponieważ zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, mimo zakończenia projektu, dziewczęta poprowadziły część lekcji jeszcze w lutym.