Dzień Kombatanta 2008 Drukuj

   30 września uczniowie klas VB i VIE uczestniczyli w oryginalnej lekcji historii, której scenariusz oparto na motywach opowiadania Marii Dąbrowskiej "Tu zaszła zmiana".  Młodzież oczyma pisarki obserwowała zmiany zachodzące na przestrzeni dziesięciu kolejnych lat, widoczne z okna jej dworku. W ten sposób poznawała historię Polski przedwojennej, wojennej i pookupacyjnej. Dopełnieniem zaprezentowanego programu były pieśni patriotyczne w wykonaniu szkolnego chóru.
   Na coroczne obchody Dnia Kombatanta przybyli pan Marek Gajewski i ks. Andrzej Zembrzuski. Uroczystości towarzyszył Proporzec Pokoju.
   Spotkanie w Izbie Pamięci zakończyło cykl imprez poświęconych obchodom rocznicy Września 1939 r.
   W przygotowanie uroczystości zaangażowane były panie Bożena Matlęga, Renata Wojtycka oraz Małgorzata Podwójci.(AF)