p. Małgorzata Lechowicz- jęz.polski Drukuj
 
p.Małgorzata Lechowicz - język polski - sala 18A
 
 godz. lekcyjne 
 poniedziałek 
wtorek 
środa 
czwartek 
piątek 
 1.

7A- jęz. polski

4B- jęz. polski

 

 2.

NI

6A- jęz. polski 

 7A- jęz. polski

6S- jęz. polski

4B- jęz. polski

 3.

 NI

6A- jęz. polski

6S- jęz. polski

7A- jęz. polski

 6S- jęz. polski

 4.

7A- jęz. polski

6S- jęz. polski

 6S- jęz. polski

7A- jęz. polski

6A- jęz. polski

 5.

6A- jęz. polski

 4B- jęz. polski

4B- jęz. polski

 6A- jęz. polski

6A- godz. z wych.

6.

6S- jęz. polski

 4B- jęz. polski

 NI

 6A- jęz. polski

 

 7.

zaj. wyr. 6A

 

 

 

 

8.
     
 

Godziny lekcyjne:

1.       8.00-8.45

4.       10.40-11.25

7.       13.40-14.25

2.       8.50-9.35

5.       11.45-12.30

8.       14.30-15.15

3.       9.45-10.30

6.       12.45-13.30

9.       15.20-16.05