Fundusze europejskie
 
 
 
 
 

Konkurs Wiedzy Biblijnej Drukuj
Konkurs Wiedzy Biblijnej

Corocznie w naszej Diecezji odbywa się Konkurs Wiedzy Biblijnej. Pismo Święte jest Księgą bogatą w treści, a dla ludzi wierzących jest to Słowo Boga, które zawiera naukę potrzebną w życiu. Przygotowania wymagają od uczniów dużo samodzielnej pracy, należy bowiem wykazać się znajomością treści - w tym roku Ewangelii wg. św. Marka z  Biblii Tysiąclecia - a ponadto wiadomościami zawartymi w przypisach, marginaliach i w słowniku.

6 marca 2020 r, w Szkole Podstawowej nr 20 w Płocku odbył się etap dekanalny.Z naszej parafii wzięło w nim udział  dwóch uczniów z kl. VII D -Sebastian Furmański i Miłosz Matuszewski.Sumiennie i z wielkim zaangażowaniem uczniowie Ci  przygotowywali się a efektem tej pracy są zdobyte punkty i miejsca - Sebastian I  a Miłosz II. Tym samym zakwalifikowali się do finału diecezjalnego który miał być w kwietniu. W obecnej sytuacji trudno przewidzieć czy i kiedy będzie finał. Dzisiaj GRATULUJEMY dotychczasowych osiągnięć. Niech dalsze zgłębianie potrzebnych treści poszerza horyzonty wiedzy i pogłębia ducha. Siostra Ewa