p. Agnieszka Kochanowska-Matuszewska- przyroda+geografia Drukuj
 
 p. Agnieszka Kochanowska-Matuszewska - przyroda+geografia - sala 4D
 
 godz. lekcyjne 
 poniedziałek 
wtorek 
środa 
czwartek 
piątek 
 1.
  5F- WDŻ 

 5E- WDŻ

7A- geografia

 2.

7A- geografia 

5C- przyroda 

 

6A- przyroda

7S- geografia

 3.

5C- godz. z wych.

 

 

NI

7B- geografia 

 4.

6A- przyroda 

 6A- przyroda

 

 

5C- przyroda

 5.

5A- przyroda 

 

 NI

 

5A- przyroda

 6.

 7B- geografia

NI 

 5C- przyroda

 

5A- przyroda

 7.

 7S- geografia

5A- WDŻ

 5C- WDŻ 

 

 

 8.
     
  

Godziny lekcyjne:

1.       8.00-8.45

4.       10.40-11.25

7.       13.40-14.25

2.       8.50-9.35

5.       11.45-12.30

8.       14.30-15.15

3.       9.45-10.30

6.       12.45-13.30

9.       15.20-16.05