p. Arkadiusz Ławnicki- wych. fizyczne Drukuj
 
 p. Arkadiusz Ławnicki - wychowanie fizyczne 
 
 godz. lekcyjne 
 poniedziałek 
wtorek 
środa 
czwartek 
piątek 
 1.
   

 

 

 2.

 

 4S- wf dz.

 

 4S- wf dz.

 

 3.

5S- w-f dz.

 4S- wf dz.

 

 4S- wf dz.

 

 4.

5S- w-f dz.

5S- w-f dz.

5S- w-f dz.

5S- w-f dz.

 

 5.

4S- wf dz.

5S- w-f dz.

5S- w-f dz.

 5S- w-f dz.

4S- wf dz.

 6.

4S- wf dz.

 

 4S- wf dz.

7A- wf 

 4S- wf dz..

 7.

7A- wf

 7A- wf

4S- wf dz.

 

5S- w-f dz.

  8.
7A- godz. z wych. 7A- WF  5S- w-f dz

Godziny lekcyjne:

1.       8.00-8.45

4.       10.40-11.25

7.       13.40-14.25

2.       8.50-9.35

5.       11.45-12.30

8.       14.30-15.15

3.       9.45-10.30

6.       12.45-13.30

9.       15.20-16.05