Tropiciele odpadów - uczniowie naszej szkoły! Drukuj

 

   Po raz kolejny otrzymaliśmy certyfikaty "Tropicieli odpadów" aktywnie uczestnicząc w "zielonych lekcjach edukacji ekologicznej", zorganizowanych przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

   17 listopada klasy IV d i V a wraz z nauczycielami : p. Anną Grabecką, p. Renatą Wojtycką i p. Edytą Kowalską wzięli udział w warsztatach służących nauce selektywnej zbiórki odpadów wkomponowanej w poznawanie pięknych i "dzikich" terenów o szczególnych walorach przyrodniczych oraz dzikich wysypisk, terenów nadmiernie eksploatowanych czy wręcz zdewastowanych przez ludzi.

   Uczniowie poznali m.in. gniazdo recyklingowe przy ul. Gierzyńskiego 17, pawilon do gromadzenia i segregacji odpadów użytkowych przy ul. Lachmana oraz Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach.

   Ważnym elementem warsztatów była piesza wędrówka ścieżką w rezerwacie przyrody "Dąbrowa Łącka" połączona z konkursami na temat zasad segregacji odpadów. W tym spacerze towarzyszył nam przewodnik - p. Agnieszka Grabowska.

   Niezapomniana przygoda zakończyła się zwiedzaniem "Modelowego Wiejskiego Centrum Ekoturystyki Przyjaznego Środowisku Zielona Szkoła" w Sendeniu połączona z pieczeniem kiełbasek nad ogniskiem.

   Jako Tropiciele Odpadów obiecaliśmy troszczyć się o stan środowiska i za rok ponownie uczestniczyć w tak niezwykle ciekawej i pouczającej wyprawie.