Balony do nieba... Drukuj

 

   W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do realizacji programu ogłoszonego przez UNICEF Szkoła z prawami dziecka. Koordynatorem programu w naszej szkole jest p. Anna Olczak-Mielczarek.

   Przez cały semestr odbywają się lekcje poświęcone prawom dziecka. Poprzez gazetki szkolne, filmy, ulotki uczniowie i ich rodzice są zapoznawani znajważniejszym dokumentem określającym prawa dziecka - Konwencją o Prawach Dziecka, nazwaną światową konstytucją praw dziecka. Konwencja została uchwalona 20 listopada 1989 r. przez ONZ. Polska, ratyfikując ją w 1991 r., zobowiązała się do realizacji postanowień i respektowania praw w niej zawartych. Na straży Konwencji stoi UNICEF.

   20 listopada, z okazji 20-tych urodzin Konwencji o prawach dziecka, uczniowie wzięli udział w akcji "Balony do nieba...".  Na przyniesionych do szkoły kolorowych balonach wypisali najistotniejsze dla siebie prawa. W samo południe nasze balony poszybowały w powietrze. Kolorowe niebo symbolizowało prawa i wartości, które zawsze powinny być przestrzegane. Ta ogólnopolska akcja została przeprowadzona pod patronatem UNICEF.

   Ogłoszono również konkurs na prace literackie oraz plastyczne poświęcone tematyce praw dziecka. Najlepsze z nich zostana przesłane do Rzecznika Praw Dziecka.

 

PRAWA DZIECKA :

 

PRAWO DO ŻYCIA BEZ WYZYSKU I WYKORZYSTYWANIA

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zrobienia czegoś złego.

PRAWO DO NAUKI, WYPOCZYNKU I CZASU WOLNEGO

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi, mam prawo sam wybierać, z kim sie będę bawić.

PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY I PONIŻANIA

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać i każdego mogę na ratunek wzywać.

PRAWO DO WYCHOWANIA W RODZINIE

Jeśli mama lub tata już nie mieszka z nami, nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

PRAWO DO TAJEMNICY KORESPONDENCJI, PRYWATNOŚCI I DO SWOBODY WYPOWIEDZI

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, mam prawo do tajemnic i własnego zdania.

PRAWO DO POSZANOWANIA PRAW DZIECKA, TOLERANCJI I TOŻSAMOŚCI

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, a gdy różnię się od innych to jest moja sprawa.