Podsumowanie wyników za I semestr... Drukuj

 

   19 lutego, podczas uroczystego apelu, podsumowaliśmy wyniki w nauce i zachowaniu za I semestr bieżącego roku szkolnego.

   Tego dnia z rąk pani dyrektor 37 uczniów otrzymało stypendia naukowe i sportowe. 31 uczniów zostało wyróżnionych przez prezydenta miasta Płocka za wyniki w nauce, natomiast 6 odebrało listy gratulacyjne za swoje osiągnięcia sportowe.

    Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!