Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Pedagogika humanistyczna - stracona szansa? - czyli co się stało z wychowaniem w 20 lat po transformacji" Drukuj

 

   14 kwietnia 2010 r. nasza szkoła jako główny organizator miała zaszczyt gościć uczestników Konferencji Naukowo - Szkoleniowej "Pedagogika humanistyczna - stracona szansa? - czyli co się stało z wychowaniem w 20 lat po transformacji".

   Współorganizatorami konferencji byli MSCDN w Płocku oraz Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

   Konferencja była próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie : co się stało z wychowaniem w 20 lat po transformacji? Prelegenci, skupieni wokół różnych ośrodków akademickich, w swoich wystąpieniach starali się wskazać co trzeba zmienić aby przywrócić wychowaniu należne mu miejsce, jak przekonać rodziców, że kompetentny nauczyciel to nie tylko doskonały dydaktyk, ale również znakomity wychowawca?

   Podsumowując obrady konferencji Pani Dyrektor Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Joanna Banasiak stwierdziła, że po wysłuchaniu referatów zniknęły już pierwsze wątpliwości, czy 20 lat to okres stracony dla wychowania, zaś przemyślenia uczestników są podstawą do budowania dalszych pozytywnych relacji, dla których punktem odniesienia jest świat wartości.