VIII Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny Drukuj

 

   Nasza szkoła już po raz ósmy była organizatorem Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego, którego celem jest podnoszenie kultury ekologicznej dzieci i młodzieży oraz rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

   W tym roku odbył się on 2 czerwca 2010 pod hasłem : "Ziemia nie ma przyszłości bez naszej świadomości".

   Uczestniczyły w nim 3-osobowe drużyny składające sie z sóstoklasistów ze szkół podstawowych w : Brudzeniu Dużym, Emilianowie, Teodorowie oraz z płockich szkół : II PSP ZOK "Profesor", SP nr 6, SP nr 12, SP nr 17, SP nr 21, SP nr 23.

   Konkurs składał się z turnieju wiedzy oraz z gier i zabaw sportowych.

   W organizację konkursu zaangazowali się nauczyciele przyrody i wychowania fizycznego oraz p. Joanna Skubiszewska i p. Joanna Pankowska, które wykonały dekoracje,natomiast część artystyczną przygotowały panie : Małgorzata Podwójci i Marzena Wakuła.

   Z zadaniami konkursowymi najlepiej poradzili sobie uczniowie ze szkół :

- SP nr 21 - I miejsce

- SP nr 17 - II miejsce

- SP nr 23 - III miejsce

   Naszą szkołę reprezentowały uczennice z kl. VI S ; Marta Chrobocińska, Oliwia Teklińska i Gabriela Zaworska.

   Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody, które będa pomocne w rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych uczniów. Upominki otrzyma też SP w Nowym Kamieniu, której uczniowie nie mogli przybyć na konkurs, gdyż ich szkoła położona jest na terenie dotkniętym powodzią.