Rajd pieszy po Płocku "Szlakiem niepodległości"... Drukuj

   5 listopada uczniowie klasy VI E (o profilu turystycznym) wzięli udział w pieszym rajdzie ulicami Płocka - "Szlakiem niepodległości". Autorkami tego projektu są panie Renata Wojtycka i Anna Grabecka.
   Nauczycielki chciały w ten sposób zapoznać młodzież z problematyką odzyskania niepodległości oraz obrony Płocka w 1920 roku, przybliżyć sylwetki ludzi zaangażowanych w walkę o wolność naszego miasta oraz kraju. Okazało się, że to bardzo ciekawa forma kształtowania patriotyzmu współczesnej młodzieży w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego, a także alternatywna propozycja spędzania wolnego czasu.
   Młodzież odwiedziła miejsca, gdzie w sierpniu 1920 roku toczono walki z bolszewikami. Na trasie rajdu znalazły się pomniki, tablice pamiątkowe, mogiły oraz budynki, będące świadkiem walk o wolność ojczyzny.
   W trakcie wędrówki uczniowie, podzieleni na grupy, rozwiązywali krzyżówkę. Aby sprostać zadaniu musieli wykazać się znajomością faktów, miejsc, osób, wydarzeń, związanych z tematyką niepodległościową.
   Projekt został wyróżniony II miejscem w Wojewódzkim Konkursie Historycznym "Niepodległa 2008", w kategorii : ciekawa forma pracy z dziećmi. Organizatorem konkursu jest Muzeum Niepodległości w Warszawie. Gratulujemy! (AF)