Dzień Edukacji Narodowej 2010 Drukuj

  

  13 października odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

   W związku z tragicznym wypadkiem i ogłoszoną w naszym województwie żałobą narodową obchodziliśmy ten dzień inaczej niż zwykle. Wszyscy zgromadzeni minutą ciszy uczcili ofiary katastrofy. Uczniowie klas IIIb i IIIe pod kierunkiem pań Małgorzaty Gomułki i Joanny Skubiszewskiej przygotowali program artystyczny, który będziemy mogli zapewne zobaczyć w najbliższym czasie. Również chór szkolny, pod dyrekcją p. Małgorzaty Podwójci, podczas tej akademii odśpiewał jedynie hymn szkoły.

   Na uroczystości pojawili się przyjaciele naszej szkoły : dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty - p. Joanna Banasiak, radna Rady Miasta Płocka - p. Elżbieta Podwójci, pierwszy dyrektor naszej szkoły - p. Wojciech Majchrzak, ksiądz proboszcz, przedstawiciele oświatowych związków zawodowych oraz Rady Rodziców. Goście, w swoich przemówieniach, podkreślali wagę edukacji jako narodowego dobra.

  Uczniowie przygotowali nauczycielom nie lada niespodziankę. Wprawdzie nie było piosenek i tańców, ale każdy z obecnych pedagogów otrzymał licencję na wychowanie i nauczanie.

   W tym dniu pani dyrektor uhonorowała nagrodami wyróżnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Również z rąk dyrektor Woźniak panie - Bożena Matlęga i Iwona Kowalczyk odebrały legitymacje członka nadzwyczajnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

   Piękną dekorację wykonały panie - Danuta Gembicka, Joanna Pankowska i Marzena Nejman. O nagłośnienie zadbał p. Robert Elwertowski.

   Nauczyciele z naszej szkoły wzięli również udział w miejskich obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystej gali w Szkole Muzycznej otrzymali nagrody Prezydenta m. Płocka, odznaczenia państwowe oraz akty nadania stopnia awansu zawodowego.

 

fot. Janina Łukasiak 

 

 

fot. Małgorzata Rostowska