logo programu laboratoria przyszłości 
        
 
 
 
 
   
     
 
             
 
   
 
 
 
 Fundusze europejskie
 Szkolny Klub SportowyZPRP
Gramy w ręczną! 
 
 
 
 
 

Program, metody pracy, pomoc specjalistów. Drukuj

 

   Do klasy integracyjnej należą dzieci zdrowe i niepełnosprawne, które realizują program wychowawczy i edukacyjny. W zajęciach dydaktyczno - wychowawczych uczestniczy cała grupa.

 

   Ze względu na występujące różnice w zakresie możliwości przyswajania wiedzy i tempie pracy, program edukacyjny jest zmodyfikowany, aby uwzględniał indywidualne możliwości i potrzeby intelektualne każdego ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także ucznia wybitnie zdolnego. Program często jest uzupełniany indywidualnymi programami pracy z uczniem, opracowanymi na podstawie orzeczenia PPP, dodatkowej dokumentacji ucznia lub wywiadu z rodzicami.

 

   Pełna indywidualizacja procesu nauczania jest możliwa, ponieważ w klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli : nauczyciel wiodący i pedagog specjalny, pełniący funkcję nauczyciela wspomagającego w I i II etapie kształcenia.

 

   Ponadto uczniowie niepełnosprawni objęci są na terenie naszej szkoły pomocą specjalistów : 

- psychologa szkolnego,

- pedagoga szkolnego,

- terapeuty / pedagoga specjalnego,

- logopedy,

- nauczyciela gimnastyki korekcyjnej,

- pielęgniarki szkolnej.

   Priorytetowym zadaniem specjalistów pracujących z uczniami niepełnosprawnymi w naszej szkole jest m.in. stwarzanie takich warunków, które pobudzają aktywność dzieci i pozwalają na ujawnienie tkwiących w każdym potencjalnych zdolności.

   Każdy uczeń niepełnosprawny objęty jest terapią pedagogiczną, gdzie wykorzystuje się wiele elementów różnych metod, m.in. :

 

KOMUNIKACJA I USPOŁECZNIENIE

 

 1. Teatroterapia, m.in. drama i pantomima.
 2. Metody pedagogiki zabawy wg Zofii Zaorskiej, Ann M. Jernberg.
 3. Dotyk i komunikacja wg Marianny i Christophera Knill'ów. 
 4. Klasery z Piktogramami (symbolami PCS).
 5. Metody kontaktu społecznego w formie spotkań z ciekawymi ludźmi.

 

SAMODZIELNOŚĆ I SAMOOBSŁUGA

 

 1. Metody : Affoltera, Lovaasa, Braunera, Carra, Domana.

 
AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

 

 1. "Wesoła gimnastyka" czyli Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona.
 2. "Ruch Rozwijający" Weroniki Sherborne.
 3. Choreoterapia (terapia wykorzystująca taniec, muzykę, mowę).
 4. Metody niedyrektywne wg Hanny Olechnowicz, Małgorzaty Kościelskiej, Magdaleny Grodzkiej.

 

AKTYWNOŚĆ PLASTYCZNA

 

 1. Arteterapia (terapia przez sztukę) głównie wdług Aliny Arciszeskiej - Binnebesel, Wiesława Karola, F. Krawczyka.

 

AKTYWNOŚĆ MUZYCZNA

 

 1. Muzykoterapia (terapia dźwiękiem).
 2. Formy taneczne wg Stadnickich.
 3. Tańce integracyjne "Klanza".


TECHNIKI SZKOLNE

 

 1. Bajkoterapia głównie według Marii Molickiej, Metoda baśniowych Spotkań wg Joanny Głodkowskiej.
 2. Ćwiczenia grafomotoryczne wg Marianne Frostig, Dawid Horn.
 3. Wprowadzenie do pisania wg Bronisława Rocławskiego.
 4. Metoda 18 struktur wyrazowych wg Ewy Kujawy, Marii Kurzyny.
 5. Podstawy matematyki wg Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej.
 6. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz.
 7. Metoda Ośrodków Pracy.
 8. Metoda wzmocnień pozytywnych wg Hanny Olechnowicz.   Nasza szkoła dysponuje pracowniami specjalistycznymi, na uwagę zasługują :

-   "Sala Doświadczania Świata", gdzie najczęściej stosuje się metody integracji sensorycznej, a odpowiednio dobrany wystrój sali, wykorzystywane pomoce dydaktyczne pobudzają aktywność rozwoju intelektu, pozwalają poszerzyć zakres oddziaływań dydaktycznych, są środkiem doraźnym na depresje, nerwice, zaburzenia emocjonalne i nadpobudliwość.

 

-   Pracownia logopedyczna, gdzie wykorzystywany jest EEG Biofeedback jako nowoczesna metoda trenowania mózgu pozwalająca zwiększyć szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, poprawiająca nastrój, samoocenę, polepszająca sen.

 

 

   Na prośbę rodziców korzystamy także z programów edukacyjnych Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS.

 

   Uczniowie klas integracyjnych czynnie i aktywnie uczestniczą w życiu szkoły oraz je współtworzą odnosząc sukcesy nie tylko na terenie rodzinnego miasta Płocka.

 

autor - Edyta Kowalska