Dostrzec innych. Pomoc humanitarna. Drukuj

 

   W naszej szkole w okresie od 15 grudnia 2010 do 11 lutego 2011 realizowany był Ogólnopolski Program Edukacyjny UNICEF Dostrzec innych. Pomoc humanitarna.

   Koordynator akcji p. Anna Olczak - Mielczarek oraz wychowawcy klas I - VI przeprowadzili cykl lekcji uwrażliwiając uczniów na problemy z jakimi borykają się dzieci w sytuacji konfliktu czy klęski żywiołowej. Dowiedzieliśmy się co to jest pomoc humanitarna oraz zapoznaliśmy się z trzema najważniejszymi obszarami, w ramach których UNICEF taką pomoc organizuje : woda pitna, pożywienie i edukacja. Na gazetce tematycznej szukaliśmy regionów dotkniętych klęską i zastanawialiśmy się nad rodzajem pomocy humanitarnej dla ich mieszkańców.

   Społeczność naszej szkoły na ratowanie życia dzieci z zagrożonych terenów przekazała na rzecz PKN UNICEF darowiznę w kwocie 574 zł. Szczególnie czynnie w zbiórkę pieniędzy włączyły się klasy IIIb i VIb i ich wychowawczyni - p. Małgorzata Gomułka, klasa IIIf z p. Joanną Pankowską oraz IIIe z p. Joanną Skubiszewską. Dzieci samodzielnie wykonały prace np. "dzwoneczki szczęścia" (IIIb) czy obrazki o tematyce zimowej lub logo UNICEF (VIb) i sprzedały je podczas aukcji.