Rada Pedagogiczna Drukuj

DYREKCJA SZKOŁY
 
Dyrektor: Liliana Tomaszewska
Wicedyrektorzy: Zofia Jakubowska, Roman Kusy
 
 
 
 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego klas I - III - p. Bożena Koper
Opiekun Samorządu Uczniowskiego klas IV - VII - p. Sylwia Pyrzak
Rzecznik Praw Ucznia - p. Renata Cichocka
 
 
KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE
 
 

Joanna Dobrogoszcz  
Małgorzata Gomułka
Katarzyna Kapela 
Karolina Karpińska-Kuciapska 
Bożena Koper 
Urszula Kosińska
Małgorzata Lewandowska
Joanna Matuszak 
Marzena Nejman 
Katarzyna Nowysz 
Dorota Pankau 
Joanna Pankowska 
Joanna Skubiszewska 
Małgorzata Szulborska
Beata Tokaj

 
 
NAUCZYCIELE RELIGII
 

s. Ewa Martenka 
Jolanta Matusiak 
Katarzyna Popek 
Bernadetta Staniszewska 

 
NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO
 

Anna Adamkiewicz 
Ilona Jastrzębska 
Iwona Kowalczyk 
Małgorzata Lechowicz 
Bożena Matlęga
Włodzimierz Mazurkiewicz
Grzegorz Szczechowicz
Ewa Wojtycka 

 
 
NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH
   

Adriana Chrobot
Wojciech Gajewski
Justyna Grzyb
Renata Idzik
Joanna Jakubowska
Anna Malik
Agnieszka Elwertowska 
Justyna Matusiak 
Agata Rychlik 

 
NAUCZYCIELE HISTORII,WOS
 

Maria Bormińska 
Renata Cichocka
Joanna Wodowska 

 
NAUCZYCIELE MATEMATYKI
 

Iwona Dobrzyńska 
Arletta Gołaszewska 
Małgorzata Jędrzejewska
Agnieszka Koperska 
Magdalena Nejman 
Anna Olczak-Mielczarek 
Barbara Szymborska 

 
NAUCZYCIELE PRZYRODY, BIOLOGII, GEOGRAFII, FIZYKI, CHEMII
 

Zofia Jakubowska
Joanna Kowalczyk
Agnieszka Kochanowska-Matuszewska 
Marta Pater / zast. Monika Woźniak
Sylwia Pyrzak 

 
NAUCZYCIELE MUZYKI 

Małgorzata Podwójci
Roman Kusy  

 
NAUCZYCIELE PLASTYKI I TECHNIKI
 

Ilona Borczuk
Barbara Gasińska 
Aneta Olszewska

 
NAUCZYCIELE INFORMATYKI
 

Robert Elwertowski
Luiza Frankowska
Barbara Gasińska 
Małgorzata Gomułka
Roman Kusy   

 
NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 
 
  
 

Agnieszka Bronikowska 
Paweł Krawczyński  
Michał Królikowski 
Arkadiusz Ławnicki 
Aleksandra Piasecka
Cezariusz Raczkowski 
Iwona Szymańska
Agnieszka Tomaszewska 
Marzena Wakuła 
Andrzej Wolano 
Justyna Woźniak  
Tomasz Żórawski
 

 

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

Monika Czyżewska
Jolanta Czyżewska
Diana Głoskowska  
Joanna Kamińska
Iwona Lewińska
Agnieszka Ławnicka 
Edyta Paradowska


 
PEDAGOG   Anna Chruściel,Adriana Chrobot
               
 
PSYCHOLOG   Małgorzata Chrząszczewska
 
LOGOPEDA   Maria Ossowska-Widzyńska
 
GIMNASTYKA KOREKCYJNA    Agnieszka Tomaszewska, Justyna Woźniak
 
ŚWIETLICA SZKOLNA   Elżbieta Pędraszewska-Iskrzak - kierownik
                                          Agnieszka Jakubiak                                  
                                          Bożena Kowalska                                        
                                  Ewa Marciniak - Mańkowska 
                                  Alicja Michalska
                                          Paulina Szymborska
 
BIBLIOTEKA SZKOLNA   Maria Kleniewska 
                                   Janina Łukasiak