Rada Pedagogiczna Drukuj

DYREKCJA SZKOŁY
 
Dyrektor: Liliana Tomaszewska
Wicedyrektorzy: Aldona Fijałkowska i Zofia Jakubowska
 
 
 
 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego klas I - III - p. Bożena Koper
Opiekun Samorządu Uczniowskiego klas IV - VII - p. Sylwia Pyrzak
Rzecznik Praw Ucznia - p. Renata Cichocka
 
 
KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE
 
Anna Adamkiewicz
Adriana Chrobot
Joanna Dobrogoszcz  
Małgorzata Gomułka
Karolina Karpińska-Kuciapska 
Bożena Koper 
Urszula Kosińska
Małgorzata Lewandowska
Joanna Matuszak 
Marzena Nejman
Magdalena Nejman
Katarzyna Nowysz 
Dorota Pankau 
Joanna Pankowska
Aleksandra Piasecka 
Joanna Skubiszewska 
Małgorzata Szulborska
Beata Tokaj

 
NAUCZYCIELE RELIGII
 
s. Ewa Martenka 
Jolanta Matusiak 
Katarzyna Popek 
Bernadetta Staniszewska 
 
NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO
 
Iwona Kowalczyk 
Małgorzata Lechowicz 
Bożena Matlęga
Włodzimierz Mazurkiewicz
Grzegorz Szczechowicz
Ewa Wojtycka 
 
 
NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH
     
Wojciech Gajewski
Justyna Grzyb
Renata Idzik
Joanna Jakubowska
Anna Malik
Agnieszka Elwertowska 
Justyna Matusiak 
Agata Rychlik 
 
NAUCZYCIELE HISTORII
 
Renata Cichocka
Joanna Wodowska 
 
NAUCZYCIELE MATEMATYKI
 
Joanna Gronczewska 
Aldona Fijałkowska
Zofia Jakubowska
Małgorzata Jędrzejewska 
Anna Olczak-Mielczarek
Sylwia Sulkowska 
Barbara Szymborska 
 
NAUCZYCIELE PRZYRODY, BIOLOGII, GEOGRAFII, FIZYKI, CHEMII
 
Zofia Jakubowska
Joanna Kowalczyk
Agnieszka Kochanowska-Matuszewska 
Marta Pater / zast. Monika Woźniak
Sylwia Pyrzak 
 
NAUCZYCIELE MUZYKI 
 
Małgorzata Podwójci 
 
NAUCZYCIELE PLASTYKI I TECHNIKI
 
Ilona Borczuk
Barbara Gasińska 
Aneta Olszewska
 
NAUCZYCIELE INFORMATYKI
 
Robert Elwertowski
Luiza Frankowska
Barbara Gasińska 
Małgorzata Gomułka 
 
NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 
Paweł Krawczyński
Michał Królikowski 
Arkadiusz Ławnicki 
Cezariusz Raczkowski 
Iwona Szymańska
Agnieszka Tomaszewska 
Marzena Wakuła
Andrzej Wolano/ zast. Tomasz Żórawski
Justyna Woźniak 
 
NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY
 

Monika Czyżewska
Jolanta Czyżewska
Diana Głoskowska  
Joanna Kamińska
Iwona Lewińska
Edyta Paradowska

 
PEDAGOG   Anna Chruściel, Wojciech Gajewski 
               
 
PSYCHOLOG   Janusz Kuśmierczyk
 
LOGOPEDA   Maria Ossowska-Widzyńska
 
GIMNASTYKA KOREKCYJNA    Agnieszka Tomaszewska, Justyna Woźniak
 
ŚWIETLICA SZKOLNA   Elżbieta Pędraszewska-Iskrzak - kierownik
                                           Agnieszka Jakubiak
                                  Katarzyna Kapela
                                           Bożena Kowalska
                                  Ewa Marciniak - Mańkowska 
                                  Alicja Michalska
                                           Paulina Szymborska
 
BIBLIOTEKA SZKOLNA   Maria Kleniewska 
                                   Janina Łukasiak