Nasza szkoła przykładem dobrej praktyki w województwie mazowieckim Drukuj

 

    14 października 2010 r. Mazowiecki Wicekurator Oświaty p. Katarzyna Góralska wystosowała list, w którym zaprasza szkoły do zaprezentowania niestandardowych rozwiązań w zakresie dydaktyki, wychowania, opieki oraz organizacji pracy placówki, mając nadzieję, że upowszechnianie przykładów dobrej praktyki pomoże w kreatywnym i innowacyjnym planowaniu i organizacji pracy i przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia.

   Nasza szkoła jako przykład dobrej praktyki zaprezentowała  realizację projektów edukacyjno - wychowawczych skupionych wokół obchodów Dni Patrona Szkoły.

   Jesteśmy dumni i czujemy się wyróżnieni faktem, że nasz opis został umieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie.