Żyj bezpiecznie Drukuj

 

   19 kwietnia 2011 roku uczennice klasy VI c Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 w Płocku :  Agnieszka Kaniok i Karolina Olszewska wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie "Żyj bezpiecznie", organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 18 w Płocku.

   Po wcześniejszych przygotowaniach pod kierunkiem pedagog szkolnego mgr Anny Chruściel zajęły I miejsce otrzymując dyplomy i nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Płocka - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

 

   14 kwietnia, w naszej szkole, odbyło się spotkanie profilaktyczne z rodzicami pt. "Ustrzec dziecko - alkohol, narkotyki". W jednej edycji spotkania uczestniczyło około 250 rodziców uczniów klas IV - VI. Realizatorami spotkania byli specjaliści z dziedziny uzależnień z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Płocka oraz szkolny pedagog.

   W trakcie spotkania zostały przekazane wszystkie treści programowe oraz zrealizowane cele programu :

- przedstawienie sytuacji w Polsce związanej z zażywaniem środków psychoaktywnych przez młodzież;

- omówienie wyników z realizowanych w szkole programów profilaktycznych;

- przedstawienie czynników ryzyka, czyli zadanie pytania - dlaczego, po co młodzi ludzie piją, palą, biorą?;

- przekazanie rzetelnej wiedzy na temat alkoholu, narkotyków, nikotyny i uzależnienia;

- zachęcenie rodziców do dyskusji nt. czynników chroniących.

   Na zakończenie spotkania rodzice otrzymali materiały informacyjno - edukacyjne dotyczące szkodliwości oraz rozpoznawania objawów zażywania środków psychoaktywnych a także adresy punktów pomocowych na terenie Płocka.

   Ponadto pedagog Anna Chruściel poinformowała rodziców na temat realizowanych w szkole programów profilaktycznych, które przynoszą oczekiwane rezultaty.