II edycja programu "Szkoła z prawami dziecka" Drukuj

 

   Nasza szkoła bierze udział w II edycji programu "Szkoła z prawami dziecka".

   Celem tego Projektu Edukacyjnego UNICEF jest propagowanie wiedzy o prawach dziecka wśród uczniów, zwrócenie ich uwagi na konieczność znajomości swoich praw oraz uwrażliwienie na sytuacje łamania tych praw w życiu codziennym.

   Program jest realizowany na godzinach wychowawczych w II semestrze roku szkolnego 2010/11. Swoje prawa uczniowie mogą sobie przypomnieć lub na nowo zapoznać się z nimi czytając gazetkę w kąciku Klubu Szkół UNICEF.

   Koordynatorem akcji na terenie szkoły jest p. Anna Olczak - Mielczarek.

 

 

   A oto prawa dziecka, o których powinni pamiętać uczniowie nie tylko naszej szkoły :

- Prawo do edukacji oznacza, że masz prawo do bezpłatnej nauki.

- Prawo do wychowania w rodzinie oznacza, że nikomu nie wolno zabrać cię od rodziców, chyba, że z ważnych powodów. gdyby zdarzyło się, że rodzice będą mieszkali osobno masz prawo do kontaktu z obojgiem.

- Prawo do tożsamości oznacza, że masz prawo do imienia, nazwiska i obywatelstwa. masz prawo znać swoje pochodzenie.

- Prawo do ochrony przed przemocą oznacza, że bicie i poniżanie, znęcanie się, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karalne.

- Prawo do życia oznacza, że nikogo nie wolno pozbawiać życia.

- Prawo do prywatności oznacza, że możesz dysponować własnymi rzeczami, listy do ciebie są twoją tajemnicą,  nikomu nie wolno bez powodu wkraczać w twoje życie osobiste i rodzinne. 

- Prawo do informacji oznacza, że masz dostęp do różnych źródeł wiedzy, znasz swoje prawa i obowiązki.

- Prawo do wyrażania własnych poglądów oznacza, że w ważnych sprawach dotyczących ciebie możesz wygłaszać swoje własne zdanie, opinie, własną wolę.

- Prawo do stowarzyszania się oznacza, że możesz należeć do organizacji młodzieżowych.

- Prawo do wolności myśli, sumienia, religii oznacza, że gdy jesteś już wystarczająco dojrzały sam decydujesz o swoim światopoglądzie, wcześniej rodzice mają prawo tobą kierować.

 

   Drogi Uczniu pamiętaj, oni zawsze wyciągną do ciebie pomocną dłoń

- Rodzice

- Wychowawca klasy

- Pedagog szkolny

- Dyrektor Szkoły

- Rzecznik Praw Ucznia

-Rzecznik Praw Dziecka