Podsumowanie kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" Drukuj

 

   25 maja podsumowano kampanię "Zachowaj trzeźwy umysł" :

- rozstrzygnięto konkurs plastyczny "Rosnę, myślę, dbam" - wśród wyróżnionych pięciu prac cztery są autorstwa uczniów z klasy integracyjnej VIa : Zuzi Chęcińskiej, Ali Portalskiej, Julii Kosińskiej i Bartka Matlęgi,

- przeprowadzono turnieje sportowe : dla dziewcząt - w piłkę siatkową, dla chłopców - w piłkę nożną,

- na lekcjach wychowawczych rozmawiano na temat alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz uświadamiano o szkodliwości alkoholu, dopalaczy i innych używek,

   Koordynatorem powyższych działań był szkolny pedagog - p. Anna Chruściel.