"20 lat integracji - sukcesy i porażki jako inspiracja do dalszych poszukiwań i działań" konferencja naukowo - szkoleniowa Drukuj

 

   W dniach 30 - 31 maja 2011r. w naszej szkole odbyła się konferencja naukowo - szkoleniowa "20 lat integracji - sukcesy i porażki jako inspiracja do dalszych poszukiwań i działań", nad którą honorowy patronat objęli : Prezydent Miasta Płocka - p. Andrzej Nowakowski oraz Mazowiecki Kurator Oświaty.

   Wszystkich uczestników gorąco powitała Dyrektor naszej szkoły - p. Ewa Woźniak - gospodarz konferencji. Pierwszy dzień rozpoczął się wykładem wygłoszonym przez p. Jadwigę Bogucką, inicjatorkę integracji w Polsce, autorkę wielu publikacji, które niejednokrotnie były "elementarzem" do nauki działań integracyjnych. Pani Bogucka podzieliła się własnymi refleksjami dotyczącymi wychowania i nauczania integracyjnego na poziomie przedszkoli i szkoły, zwracając uwagę na fakt, iż receptą na udaną integrację musi być systematyczność (rozumiana także jako kontynuacja na poszczególnych stopniach kształcenia) i przede wszystkim przemyślany dobór kadry.

   Wykłady z cyklu "Funkcjonowanie klas integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych" rozpoczęła, przytaczając dane statystyczne dotyczące wszelkich działań w zakresie integracji na terenie delegatury, Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie - p. Joanna Banasiak. następnie głos zabrały nauczycielki z SP nr 22 w Płocku, panie - Agnieszka Gawlińska i Anna Kowalska - prezentując swoją szkołę poprzez pryzmat działań integracyjnych.

   Kolejną sesję zatytułowaną "Możliwości rozwojowe dziecka a proces integracji" zainicjował p. Andrzej Suchcicki ze Stowarzyszenia "Bardziej Kochani", który nakreślił "ciemne" strony integracji. Wiele uwagi poświęcił relacjom społecznym między dziećmi zdrowymi a dziećmi "chorymi". te refleksje raz jeszcze potwierdziły słuszność słów p. Boguckiej o potrzebie wielkiego namysłu zanim zdecydujemy się na otwarcie klasy czy oddziału integracyjnego. Większym optymizmem napawało wystąpienie p. Elżbiety Pędraszewskiej - Iskrzak z SP nr 23 w Płocku, która nakreśliła słuchaczom jak istotna dla rozwoju każdego dziecka, a zwłaszcza dziecka z różnymi deficytami rozwojowymi, jest odpowiednia stymulacja jego mózgu poprzez różnorodne działania podejmowane na terenie przedszkoli i szkół w zakresie wszystkich sfer rozwojowych. Ten cykl wykładów zakończyło wystąpienie p. Hanny Drzewieckiej - Krawczyk z MSCDN - u w Płocku przybliżające oczekiwania rodziców, jakie mają wobec placówek uczestniczących w rozwoju ich dziecka.

   Po obiedzie rozpoczęła się prezentacja zajęć prowadzonych z uczniami klas integracyjnych, które mogli obejrzeć lub wziąć w nich czynny udział uczestnicy konferencji. Na zajęciach Arteterapii, pod kierunkiem p. Edyty Kowalskiej, wszyscy malowali wakacyjne torby. Panie : Aldona Fijałkowska i Monika Czyżewska zaprosiły uczestników do wspólnej zabawy łamigłówkami Happy Cube, a także zaprezentowały możliwości jakie daje aplikacja Happy Cube Solver. Pani Izabela Kudła wprowadziła gości w tajniki treningu EEG Biofeedback, natomiast p. Małgorzata Rybicka zaprezentowała szereg ćwiczeń pomocnych w prawidłowym ustawieniu ciała.

   Drugi dzień konferencji rozpoczął się znakomitym występem dzieci z SOSW nr 1 w Płocku pt. "Dobro i zło" oraz "Morskie opowieści", Artyści przybyli ze swoimi nauczycielami oraz dyrektorem placówki p. Bogusławem Kaczkowskim. 

   Po występie wszyscy biorący udział w konferencji udali się na kolejne zajęcia pokazowe. Panie : Małgorzata Szulborska i Joanna Dobrogoszcz zaprezentowały dziecięce zabawy drugoklasistów, a p. Monika Czyżewska, w Sali Doświadczania Świata, zachęcała wraz z Kingą i Szymonem do spaceru po lesie. Natomiast p. Elżbieta Pędraszewska - Iskrzak wraz z Adą i Gabrysią zaprosiła uczestników na urodziny biedronki w ramach cyklu zajęć terapeutyczno - edukacyjnych "W kręgu baśni i poezji". Jak koncentrować swoją uwagę pokazała p. Katarzyna Tyszka.

   Po prezentacji zajęć rozpoczęła się sesja zatytułowana "Recepta na udaną integrację". Zainicjowała ją p. Ewa Bartuś z ZSS w Goślicach ukazując słuchaczom stereotypy i uprzedzenia związane z integracją, a także co jest bardzo ważne, sugerując sposoby walki ze stereotypami. Kolejna mówczyni p. Beata Jaworska, dyrektor PP - P nr 2 w Płocku, starała się nakreślić rolę poradni przy doborze uczniów do klas integracyjnych, tłumacząc zawiłości proceduralne. Podsumowaniem tego cyklu wykładów była prezentacja pań : Edyty Kowalskiej i Aldony Fijałkowskiej poświęcona pracy na rzecz integracji w jednej z klas w SP 23 w Płocku.

   Po podsumowaniu uczestnicy odebrali podziękowania i zaświadczenia z rąk Dyrektora SP23 Ewy Woźniak, sekretarza konferencji Jolanty Czyżewskiej i prowadzącej obrady Elżbiety Pędraszewskiej - Iskrzak.

   Wszyscy zaproponowali, aby z uwagi na ważkość tematu spotkać się ponownie za dwa lata i zadeklarowali swój udział w tym przedsięwzięciu.