Fundusze europejskie
 
 
 
 
 

Wynik egzaminów i sprawdzianów Drukuj

 

WYNIKI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY
rok szkolny 2018/2019

 

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

SP 23

66%

54%

66%

Płock

67%

48%

63%

woj. mazowieckie

67%

50%

64%

kraj

63%

45%

59%

maksymalny wynik w szkole

92%

100%

100%

skala staninowa

6  (powyżej średniego)

7 (wysoki)

7 (wysoki)

W Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisjach okręgowych przyjęło się, że:
stanin 1. oznacza najniższy wynik egzaminu (poniżej 4 proc.), stanin 2. wynik bardzo niski, stanin 3. wynik niski, 
stanin 4. wynik poniżej średniego, stanin 5. wynik średni, stanin 6. wynik powyżej średniego, 
stanin 7. wynik wysoki, stanin 8. wynik bardzo wysoki, stanin 9. wynik najwyższy, powyżej 95 proc.

 

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku

 Część I - JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA (CAŁOŚĆ)

rok szkolny

średni wynik procentowy dla:

najwyższa średnia

klasy

najwyższy wynik ucznia

stanin

szkoły

m. Płocka

woj. mazow.

kraju

2014/2015

73,1

71,8

69,8

67

78,6%

100%

7 - wysoki


JĘZYK POLSKI

rok szkolny

średni wynik procentowy dla:

najwyższa średnia

klasy

najwyższy wynik ucznia

stanin

szkoły

m. Płocka

woj. mazow.

kraju

2014/2015

76,4

76,9

75,6

73

81%

100%

7 - wysoki

 
MATEMATYKA

rok szkolny

średni wynik procentowy dla:

najwyższa średnia

klasy

najwyższy wynik ucznia

stanin

szkoły

m. Płocka

woj. mazow.

kraju

2014/2015

69,4

66,4

63,8

61

75,8%

100%

7 - wysoki

 

Część II - JĘZYK ANGIELSKI

rok szkolny

średni wynik procentowy dla:

najwyższa średnia

klasy

najwyższy wynik ucznia

stanin

szkoły

m. Płocka

woj. mazow.

kraju

2014/2015

86,1

82,0

80,4

78

90,4%

100%

7-wysoki

 

 STANIN SZKOŁY

1-najniższy, 2-bardzo niski, 3-niski,

4-niżej średni, 5-średni, 6-wyżej średni,

7-wysoki, 8-bardzo wysoki, 9–najwyższy.

 

 

rok szkolny

średnia punktów dla:

najwyższa średnia

klasy

stanin

szkoły

m. Płocka

woj. mazow.

kraju

2013/2014

26,82

27,22

26,98

25,3

29,96

6- wyżej

średni

2012/2013

26,90

26,03

25,22

24,03

31,85

7- wysoki

2011/2012

25,07

24,76

23,87

22,75

27,60

7- wysoki

2010/2011

27,59

25,44

25,96

25,27

30,87

7- wysoki

2009/2010

28,02

26,20

25,58

24,56

30,67

8- bardzo wysoki

2008/2009

24,36

24,33

23,85

22,64

28

7- wysoki

2007/2008

26,79

25,73

26,37

25,77

31,81

6- wyżej średni

2006/2007

28,01

26,84

27,43

26,57

33,92

6- wyżej średni