Wyniki sprawdzianu Drukuj

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku

 Część I - JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA (CAŁOŚĆ)

rok szkolny

średni wynik procentowy dla:

najwyższa średnia

klasy

najwyższy wynik ucznia

stanin

szkoły

m. Płocka

woj. mazow.

kraju

2014/2015

73,1

71,8

69,8

67

78,6%

100%

7 - wysoki


JĘZYK POLSKI

rok szkolny

średni wynik procentowy dla:

najwyższa średnia

klasy

najwyższy wynik ucznia

stanin

szkoły

m. Płocka

woj. mazow.

kraju

2014/2015

76,4

76,9

75,6

73

81%

100%

7 - wysoki

 
MATEMATYKA

rok szkolny

średni wynik procentowy dla:

najwyższa średnia

klasy

najwyższy wynik ucznia

stanin

szkoły

m. Płocka

woj. mazow.

kraju

2014/2015

69,4

66,4

63,8

61

75,8%

100%

7 - wysoki

 

Część II - JĘZYK ANGIELSKI

rok szkolny

średni wynik procentowy dla:

najwyższa średnia

klasy

najwyższy wynik ucznia

stanin

szkoły

m. Płocka

woj. mazow.

kraju

2014/2015

86,1

82,0

80,4

78

90,4%

100%

7-wysoki

 

 STANIN SZKOŁY

1-najniższy, 2-bardzo niski, 3-niski,

4-niżej średni, 5-średni, 6-wyżej średni,

7-wysoki, 8-bardzo wysoki, 9–najwyższy.

 

 

rok szkolny

średnia punktów dla:

najwyższa średnia

klasy

stanin

szkoły

m. Płocka

woj. mazow.

kraju

2013/2014

26,82

27,22

26,98

25,3

29,96

6- wyżej

średni

2012/2013

26,90

26,03

25,22

24,03

31,85

7- wysoki

2011/2012

25,07

24,76

23,87

22,75

27,60

7- wysoki

2010/2011

27,59

25,44

25,96

25,27

30,87

7- wysoki

2009/2010

28,02

26,20

25,58

24,56

30,67

8- bardzo wysoki

2008/2009

24,36

24,33

23,85

22,64

28

7- wysoki

2007/2008

26,79

25,73

26,37

25,77

31,81

6- wyżej średni

2006/2007

28,01

26,84

27,43

26,57

33,92

6- wyżej średni